طراحی و مدلسازی

تأسیسات و تهویه مطبوع
فواید همکاری با ماپیمانکاران

پیمانکاران

می‌دانیم که تمام بار اجرایی پروژه بر دوش شما پیمانکاران است و هر روز با مشکلات بسیاری طرف هستید

مشکلاتی مانند بی نظمی در مراحل اجرای پروژه، دوباره کاری ها، دور ریزها، زمان هایی که برای تأمین کمبود های پروژه از دست می‌رود، ناهماهنگی تأسیسات و سیستم تهویه با سازه ی ساختمان، اجرایی نبودن نقشه های تاسیساتی و ده ها مورد دیگر؛ اینها همه گی مشکلاتی هستند که روند کار شما را کند می کنند و هزینه هایی را به شما تحمیل می کنند که کسی جز شما جوابگوی آنها نیست.

این مشکلات را عادی می دانید یا معتقدید باید قبل از اجرا حل شوند؟

برای حذف این مشکلات، تیم "ایده" در کنار شماست.