طراحی و مدلسازی

تأسیسات و تهویه مطبوع
فواید همکاری با ماکارفرمایان

کارفرمایان

سرمایه از شماست صبر از شماست؛ حق دارید نگران باشید.

همیشه آنچه در طرح ها به شما نشان داده می شود با آنچه در نهایت به شما تحویل می دهند بسیار متفاوت است. چرا؟ همیشه کار ساخت پروژه چندین ماه یا چند سال بیشتر از آنچه که انتظار دارید طول می کشد. سرمایه ی شما در زمان مستهلک می شود و هزینه های پروژه با برآوردهای اولیه اختلاف های کلان دارند. علتش چیست؟

شاید چون عوامل اجرایی شما، شما را با واقعیت‌های پروژه روبرو نمی‌کنند.

برای روبرو کردن شما با این واقعیت ها، تیم "ایده" در کنار شماست.