طراحی و مدلسازی

تأسیسات و تهویه مطبوع
دوره های آموزشیمهارت گزارش نویسی موثر

مهارت گزارش نویسی موثر

1,219تعداد نمایش:
1399/04/29تاریخ:
در دوره "اصول مهارت گزارش نویسی موثر" به همراه یکدیگر و به صورت واقعی، قواعد تهیه یک گزارش با کیفیت و اثربخش در کار و زندگی را خواهیم آموخت. این دوره 8 ساعته، به صورت خصوصی و در دفتر شرکت ایده برگزار خواهد شد.

تصاویر