طراحی و مدلسازی

تأسیسات و تهویه مطبوع

معماران

شکل گیری هر ساختمانی از ذهن یک معمار شروع می شود، از ذهن کسی که به کیفیت فضاها اهمیت می دهد کَسی که زیبایی را جزئی از ساختمان می‌داند و ساختمان را برای زندگی طراحی می‌کند، کسی که می داند روزی قرار است کسانی در فکر امروز او زندگی کنند.

ساختمان هایی که از روی طرح های شما معماران ساخته می شوند، چقدر به ایده آل شما نزدیک هستند؟

ستون ها، داکت ها، رایزر ها و کانال هایی که ناخواسته به طرح معماری شما اضافه می ‌شوند، سقف هایی که خیلی کوتاه تر از آنی هستند که شما می خواستید باشند، دریچه ها، شیرها و اِلِمان های که منظر داخلی ساختمان را زشت کرده اند و خیلی موارد دیگر؛ اینها همه مشکلاتی هستند که کیفیت فضاهای طرح شما را کاهش می دهند و باعث می شوند ساختمان شما "نا معمارانه" به نظر برسد.

با این مشکلات کنار می‌آید یا سعی می کنید آن ها را حل کنید؟ برای حل این مشکلات تیم "ایده" در کنار شماست.