طراحی و مدلسازی

تأسیسات و تهویه مطبوع

پروژه های اجرا شده

بیمارستان خاتم الانبیا

بیمارستان خاتم الانبیا
پروژه بیمارستان خاتم الانبیاء-ساختمان جدید-بخش اتاق های عمل
خدمات ارائه شده: 
1-.طراحی و مدل سازی سیستم تهویه
2.برداشت و مدلسازی سازه، معماری، لوله ها و کانال ها
مساحت: 1500 متر مربع
کاربری: بیمارستانی

پروژه هتل قمرالطف شهر کربلا

پروژه هتل قمرالطف شهر کربلا
پروژه هتل قمر الطف
خدمات ارائه شده: 
1-.طراحی و مدل سازی تأسیسات برق و مکانیک
2.مدل سازی سازه و معماری
مساحت: 20000 متر مربع
کاربری: اقامتی

پروژه مرکز تجاری تیراژه اردبیل

پروژه مرکز تجاری تیراژه اردبیل
پروژه تیراژه اردبیل
طراحی و مدل سازی تأسیسات برق و مکانیک 
مساحت : 120000 متر مربع
کاربری: تجاری

پروژه ساختمان بیو سیمیلار شرکت بیوسان فارمد

پروژه ساختمان بیو سیمیلار شرکت بیوسان فارمد
پروژه ساختمان بیوسیمیلار شرکت بیوسان فارمد
خدمات ارایه شده:
1- طراحی و مدل سازی تأسیسات مکانیکی
2- مدلسازی سازه، معماری و برق
مساحت: 8000 متر مربع
کاربری: دارویی

پروژه بازار ایران (ایران مال)

پروژه بازار ایران (ایران مال)
پروژه ایران مال
شرق محور 50 در طبقات  P3,P2,P1,P1M,R1,R1M,R2,R2M,R3
خدمات ارائه شده: 
1-.مدل سازی تأسیسات اطفاء حریق 
2.شرکت در جلسات مرور مدل با کارفرمای مادر
مساحت: 280000 متر مربع
کاربری: تجاری

پروژه شرکت آریوژن زیست دارو،

پروژه شرکت آریوژن زیست دارو،
پروژه آریوژن زیست دارو-ساختمان بایو کالچر و تحقیق و توسعه 
خدمات ارائه شده: 
1-.طراحی و مدل سازی تأسیسات مکانیکی
2.نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی
مساحت: 1200 متر مربع
کاربری: دارویی

پروژه فرودگاه مهرآباد

پروژه فرودگاه مهرآباد
پروژه فرودگاه مهر آباد-ساختمان ترمینال 1 
خدمات ارائه شده: 
1-.طراحی و مدل سازی سیستم تهویه مطبوع
2.مدل سازی معماری و سازه
مساحت: 7000 متر مربع
کاربری: فرودگاهی

کارخانجات داروسازی بایر افلاک س. ش. 3

کارخانجات داروسازی بایر افلاک س. ش. 3
پروژه داروسازی بایر افلاک-ساختمان شماره 3
خدمات ارائه شده: 
1-.طراحی و مدل سازی تأسیسات برق و مکانیک
2.مدلسازی سازه و معماری
مساحت: 4000 متر مربع
کاربری: دارویی

بازار ایران (ایران مال) - الکتریکال طبقه PP4

بازار ایران (ایران مال) - الکتریکال طبقه PP4
پروژه] ایران مال-طیقه PP4
خدمات ارائه شده: 
1-.مدل سازی تأسیسات الکتریکی
مساحت: 25000 متر مربع
کاربری: تجاری
1 2