طراحی و مدلسازی

تأسیسات و تهویه مطبوع

پروژه های اجرا شده

ساختمان مسکونی آبسرد

ساختمان مسکونی آبسرد
پروژه مسکونی آب سرد
خدمات ارائه شده: 
1-.طراحی و مدل سازی تأسیسات مکانیکی
مساحت: 500 متر مربع
کاربری: مسکونی

داروسازی شفا دارو

داروسازی شفا دارو
پروژه شفا دارو-طرح توسعه جامدات 
خدمات ارائه شده:
طراحی و مدل سازی تأسیسات مکانیکی
مساحت: 500 متر مربع
کاربری: دارویی

پروژه مسکونی 120 واحدی طرشت

پروژه مسکونی 120 واحدی طرشت
پروژه مسکونی 120 واحدی طرشت
خدمات ارائه شده:
طراحی و مدل سازی تأسیسات مکانیکی و برقی
مساحت: 22000 متر مربع
کاربری: مسکونی

کارخانجات دارویی بایر افلاک - س.ش. 2

کارخانجات دارویی بایر افلاک - س.ش. 2
پروژه داروسازی بایر افلاک-ساختمان شماره 2
خدمات ارائه شده: 
1-.طراحی و مدل سازی تأسیسات برق و مکانیک
2.مدلسازی سازه و معماری
مساحت: 7000 متر مربع
کاربری: دارویی

داروسازی امید پارسینا دماوند

داروسازی امید پارسینا دماوند
پروژه داروسازی امیدپارسینا دماوند
خدمات ارائه شده: 
1-.طراحی و مدل سازی تأسیسات مکانیک
2.مدلسازی سازه و معماری
مساحت: 3000 متر مربع
کاربری: دارویی

مشهد مال

مشهد مال
پروژه مشهد مال
خدمات ارائه شده: 
تهیه مدل شاپ معماری، برق و مکانیک طبقه همکف
مساحت: 70000 متر مربع
کاربری: تجاری

ساختمان اداری گروه صدر پارس - پارک پرنس

ساختمان اداری گروه صدر پارس - پارک پرنس
پروژه ساختمان اداری گروه صدر پارس - پارک پرنس
خدمات ارائه شده: 
طراحی و مدل سازی تأسیسات برق و مکانیک
مساحت: 2000 متر مربع
کاربری: اداری

ساختمان اداری صائب تبریزی

ساختمان اداری صائب تبریزی
پروژه مسکونی آب سرد
خدمات ارائه شده: 
1-.طراحی و مدل سازی تأسیسات مکانیکی
2- نظارت بر اجرای تأسیسات برق و مکانیک.
مساحت: 2000 متر مربع
کاربری: اداری

بیمارستان ولیعصر اراک

بیمارستان ولیعصر اراک
پروژه بیمارستان ولیعصر اراک
خدمات ارائه شده: 
تهیه نقشه های شاپ سیستم تهویه، یوتیلیتی، برق، سازه و معماری.
مساحت: 4500 متر مربع
کاربری: بیمارستانی
1 2